Nov evropski zakon s področja energetske učinkovitosti

Evropska unija zahteva, da morajo od 26. septembra 2015 naprej naprave za proizvajanje toplote in hranilniki tople sanitarne vode izpolnjevati določene zahteve po energijski učinkovitosti. Poleg tega morajo biti naprave s toplotnim učinkom do 70 kW in hranilniki sanitarne vode s prostornino do 500 litrov označeni s posebno nalepko energijske učinkovitosti.

Ob tem je treba upoštevati smernice že pri sami zasnovi naprav, ki uporabljajo energijo, in naprav, ki so povezane s porabo energije (ErP). V državah Evropske unije se ta uredba nanaša na oljne in plinske kotle za ogrevanje, toplotne črpalke,  hranilnike tople sanitarne vode. Poleg tega bodo morale biti naprave s toplotnim učinkom do 70 kW označene s posebno nalepko energijske učinkovitosti, kakršne imajo gospodinjski električni aparati, npr. pomivalni stroji, hladilniki, pralni in sušilni stroji in televizorji, že zdaj. Tako bo mogoče te naprave že na prvi pogled ločiti po energijski učinkovitosti, in sicer po različnih barvah in črkah na tej energijski nalepki.

Z modernizacijo ogrevalnega sistema se zmanjšajo stroški za porabljeno energijo

Ogrevalni sistemi so največji porabniki energije v gospodinjstvih. 72% energije se porabi za ogrevanje prostorov, 12,5 % pa za pripravo tople vode. Zato modernizacija ogrevalnega sistema zagotavlja največje energetske prihranke. Da bi v celoti izkoristili te prihranke in se izognili stalnemu povečanju stroškov zaradi zviševanja cen energentov, priporočamo, da se v najkrajšem možnem času odločite za energetsko učinkovite rešitve.

Velikokrat zamenjava starejših, konvencionalnih grelnikov za centralno ogrevanje, z modernejšimi kondenzacijskimi grelniki, predstavlja najpreprostejšo in najcenejšo rešitev glede na stroške. Kondenzacijski grelniki dimenzijsko ustrezajo obstoječim sistemom ogrevanja in se večinoma lahko priključijo na obstoječi sistem brez večjih posegov v inštalacijo.