Bioplin – biološki zemeljski plin

V tem članku vam bomo na kratko opisali kako nastane bioplin, katere surovine se uporabijo da lahko nastali bioplin tudi uporabimo.

Bioplin spada zraven solarne ter vetrne energije med najbolj pomembne energetsko obnovljive vire. Pridobimo ga iz obnovljivih rastlinskih virov in z pomočjo ponovno uporabljenih odpadnih virov. Bioplin ni samo regionalno dostopen, vendar tudi ekološko prijazen. Bio plinarne pri fermentaciji uporabljajo vire kot blato, gnoj,  predvsem pa energetske rastline kot koruzo. Uporabijo se lahko tudi ostanki hrani, ki ostanejo v smeteh.

Kako nastane bioplin?

Nastane pri dodajanju posebnih bakterij k biomasi. Te bakterije izločajo kisik(so anaerobne) v fermentacijsko posodo, pri tem nastane okoli 2/3 metana , ogljikovega dioksida, dušika ter ostalih plinov. Metan lahko uporabimo ne samo kot gorilno sredstvo za proizvajanje elektrike in toplote, vendar ga lahko integriramo tudi v plinovode. Ostanki, ki nastanejo pri tem procesu so tudi kvalitetno gnojilo za kmetijstvo.