Zalogovniki za toplo vodo

Kombinacija naprave za ogrevanje in zalogovnika tople vode zagotavlja največjo udobje in omogoča porabo tople vode na več odjemnih mestih hkrati. Z uporabo ustreznega zalogovnika tople vode, je možna kombinacija s solarnim sistemom.

Zalogovniki so idealni za kombinacijo različnih izvorov toplote, kot sta na primer plin in solarni sistem. Na ta način ima uporabnik omogočeno veliko fleksibilnost pri izboru novega sistema, ali modernizaciji starega.

Vsebniki so opremljeni z visoko kvalitetno izolacijo, ki zagotavlja minimalne izgube toplote,  so iz jekla, z notranje strani emajlirani in vsebujejo magnezijevo zaščitno anodo za zaščito pred korozijo.

Izbor zalogovnikov je zelo velik. Od majhnih 5 litrskih, do velikih s 500 litri prostornine. Vsebniki se lahko povezujejo tudi v kaskado.
 

Prednosti zalogovnikov za toplo vodo

  • Udobje tople vode je stalno na razpolago
  • Učinkovito delujejo ob uporabi več izvorov toplote
     
Zalogovnik za toplo vodo

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo vsebnika

  • Ustrezen prostor za montažo
  • Ustrezen ogrevalni sistem

Različne vrste zalogovnikov

Vsebniki se v odvisnosti od tehnologije delijo na:

Cilindrične vsebnike s potopljenim izmenjevalnikom toplote, skozi katerega kroži ogrevalna voda, ki indirektno ogreva akumulirano sanitarno vodo v vsebniku.

Tehnologija plastnega vsebnika predstavlja učinkovit način ogrevanja tople vode, ki je zasnovan na principu direktnega polnjenja vsebnika s toplo vodo, ki se ogreva preko ploščatega izmenjevalnika toplote.

Solarni vsebniki vsebujejo dva potopljena izmenjevalnika toplote. Spodnji se poveže s solarnim sistemom, zgornji pa služi kot opcija za dogrevanje, kadar ni dovolj sončne energije.

Multifunkcionalni zalogovniki  so akumulatorji ogrevalne vode. Uporabljajo se za podporo ogrevanju, solarno pripravo tople vode, ogrevanje bazenov in podobno. Primerno se ogrevajo s solarnim sistemom, dogrevajo pa s katerimkoli sistemom za ogrevanje. Priprava tople vode deluje na pretočnem principu z odgovarjajočo podpostajo.

Če razmišljate o nakupu novega zalogovniki za toplo vodo, preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje