Smernice v ogrevanju – temperatura, vlažnost in gibanje zraka

Splošne smernice o ogrevanju, ki bi jih morali vedeti.

Prostore ogrevamo, da bi se v njih počutili prijetno. Temperatura zraka je samo eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na našo ugodno počutje v prostoru. Velik vpliv na našo dobro počutje v prostoru imajo tudi drugi dejavniki.

 • Temperatura sten, ki nas obdajajo (tla, strop, zidovi)
 • Vlažnost zraka v prostoru
 • Gibanje zraka v prostoru


Primer: Če so stene hladnejše je potrebna višja temperatura zraka, da bi se podobno počutili.
Z gretjem tako ustvarjamo razliko, ki nastaja med notranjimi in zunanjimi temperaturami. Prav tako ustvarjamo razliko, ki nastaja z ventiliranjem zraka in obdobjem , ko ne ogrevamo.

Zmotno je razmišljanje, da obdobja daljšega neogrevanja in zapiranja gretja v določenih prostorih prinese privarčevanje na stroških ogrevanja. Vsaj v večini primerov ne.

Kako lahko prihranimo?

 • Z načrtovanjem in gradnjo objektov ,ki imajo dobro razporeditev prostorov
 • Talno oziroma stensko ogrevanje
 • Kvalitetno zunanjo in notranjo izolacijo
 • Opremljanje prostorov z pohištvom,k i ima slabo prevajanje toplote
 • Rekuperacijo (ventiliranje zraka, ki izkorišča »odpadke« toplote)


Če gre za novo gradnjo sledi dobro izbran sistem gretja in regulacije ogrevanja. V primeru, da saniramo star sistem ogrevanja,pa je potrebno narediti nekoliko spremenjen načrt. Sistemi ogrevanja, ki so odlični za novo gradnjo so lahko pravo nasprotje sistemov ogrevanja, ki so primerni za starejše objekte.

Plinski in oljni kondenzacijski kotli

Izkoriščajo toplino, ki gre v dimni sitem. (dimnike)tako, da se plini kondenzirajo in vračajo v sistem. Izkoristek teh kotlov je do 20 % večji, kot pri klasičnih kotlih. Čeprav lahko delujejo pri višjih temperaturah , največji prihranek dosegajo pri ogrevanju vode do cca . 50°C. Te temperature so pa primere predvsem za sisteme, ki imajo nizek režim ogrevanja (talno in stensko ogrevanje) .Če jih želimo dobro izkoristiti pri sistemih, ki uporabljajo radiatorsko ogrevanje je potrebno moč radiatorjev povečati za cca. 100 %.

oplotne črpalke

Varčne in izredno priljubljene. Odjemajo temperaturo iz zraka, zemlje ali vode. S pomočjo kompresorja prenašajo temperaturo direktno v zrak ali vodo, ki ogreva sistem. Toplotna črpalka izkorišča električno pogonsko energijo tako, da daje 3 do 5 krat več energije, kot bi za ogrevanje porabili, če bi izkoriščali samo električno energijo.

Prednosti:

 • Ekološko zelo prijazne okolju.
 • Nizki stroški ogrevanja (nizkoenergetski objekti)


Slabosti:

 • Neprimerne za objekte, ki uporabljajo radiatorsko ogrevanje
 • Potreben dodaten vir energije
 • Relativno visok vložek

Kotli na trdo gorivo

Zanesljivo in cenovno ugodno ogrevanje objektov. Slabša stran teh kotlov je, da je potrebno vložiti več osebnega truda. Nalaganje, čiščenje, priprava polen itd. Priporočljiva je kombinacija s hranilnikom vode. Z njim povečamo izkoristek kotla in podaljšamo čas ogrevanja. Dobra izbira so kotli , ki so na uplinjevanje. S pomočjo podpihovanja(ventilatorji) in regulacije (opcija lamda sonde) dosegajo izkoristke tudi do 90 in več %. Njihova prednost je predvsem v tem , da nam bistveno zmanjšajo vložek našega dela. ( manj nalaganja, čiščenja in prižiganja)

Talno ogrevanje, ploščato ogrevanje

Je ogrevanje kjer cela površina tla, sten ali stropa deluje kot ogrevalno telo. Najpogostejša je izvedba talnega sistema ogrevanja. Izvedba je lahko z električno mrežo, pogostejša in primernejši je sistem kjer so položene cevi skozi katere se priteka ogrevana voda. V prostorih kjer se veliko zadržujemo (dnevna soba) je temperatura ponavadi omejena na cca 24°C v prostorih kjer se zadržujemo krajši čas in kopalnicah je lahko ta temperatura nekoliko večja 30°C do 35°C. Zaradi nizkih temperatur ogrevanja je ta sistem ogrevanja primeren za objekte, ki imajo nizke izgube toplote. (primerna izolacija) Talno ogrevanje v primerjavi z radiatorskim ogrevanjem zmanjšuje stroške ogrevanja. Posebno je primerno za plinsko in oljno kondenzacijo in za toplotne črpalke.

Radiatorsko ogrevanje

Radiatorsko ogrevanje je zaradi svoje cene in univerzalnosti najpogostejša oblika ogrevanja. Tukaj je potrebno poudariti, da ta sistem ni primeren za ogrevanje s toplotnimi črpalkami.
Sončni kolektorji

Odločiti se moramo ali bomo sistem uporabljali za ogrevanje sanitarne vode ali bomo sistem uporabili tudi za podporo ogrevanju. Podpora ogrevanju je smiselna predvsem pri objektih, ki imajo sistem ploščatega-nizko temperaturnega režima ogrevanja.

Zakaj sončna energija? 

 • Do 75% letni prihranek pri ogrevanju sanitarne vode
 • Velika neodvisnost od kriznih razmer in rasti cen
 • Dolga življenjska doba solarnih sistemov
 • Pomemben in navzven viden prispevek k ohranitvi čistega okolja
 • Možnost pridobitve solarne subvencije

Določanje potrebne toplote za ogrevanje

Drugi največji porabnik toplote poleg priprave sanitarne tople vode je ogrevanje prostorov. Če prekrijemo letno krivuljo toplotnih potreb s krivuljo sončnega obsevanja, opazimo da sta si v nasprotju. Prav meseci, ko je potreba po toploti največja, sovpadajo z najmanjšim sončnim obsevanjem v letu.

Določanje potreb po topli vodi

Za določanje potreb po topli sanitarni vodi, in s tem posredno povezanim dimenzioniranjem površine sončnih sprejemnikov, igra – poleg povprečne dnevne potrošnje – pomembno vlogo tudi karakteristika porabe oz. ti. porabniški profil. Le-ta se lahko glede na uporabo stavbe in časovno odvisnost precej spreminja.

Nepisana pravila:

Se uporabljajo na podlagi dolgoletnih izkušenj, priporočil proizvajalcev in primerov iz prakse. V praksi nekje velja pravilo, da za ogrevanje tople sanitarne vode zadostuje površina SSE 6 m2, ustrezno orientirana proti jugu z naklonom 45° ter ustrezen 300 litrski hranilnik toplote. Razlike so tudi med izkoristki kolektorjev . V praksi pa te razlike niso toliko velike, kot jih reklamirajo različni proizvajalci.

Regulatorji ogrevana (sobni termostati in vremensko vodeni regulatorji)

Regulatorji ogrevanja se v prkasi uporabljajo na več načinov. V manjših stanovanjih je običajno, da se v osrednjem prostoru postavi sobni termostat, ki upravlja temperaturo v stanovanju. Ta termostat je lahko programski, ki omogoča avtomatski izbor različnih temperatur v obdobju dneva ali tedna. Priporočljivo je na ogrevalna telesa postaviti termostatske ventile, ki omogočajo reguliranje temperature v posameznih prostorih.
Druga možnost (primernejša za večje objekte, hiše, stanovanja) je vgradnja vremensko vodene regulacije. Ta s pomočjo več parametrov –zunanja temperatura, dan ali noč, temperatura dvižnega voda , sanitarne vode itd . skrbi za optimalno delovanje sistema ogrevanja. Skratka sodobna vremensko vodena regulacija omogoča prilagajanje ogrevalne krivulje specifičnim potrebam objekta. Glede na zunanje temperature prilagaja sistem ogrevanje, da le ta odreagire preden pride do padcev temperature v prostorju. S tem se zmanjšuje histereza temperatur v prostoru in zmanjšuje poraba energenta za ogrevanje.

Za konec

Izbrati ustrezen sistem ogrevanja ni lahka naloga. Predvsem iz razloga, ker se cene energent ov vsakodnevno spreminjajo. Opisal sem osnovne značilnosti sistemov ogrevanja, ki so največ v uporabi. Kotle na pelete, sekance , bio maso itd. sem tokrat izpustil V podrobnosti se nisem spuščal. Pri izbiri sistema ogrevanja upoštevajte naslednje dejavnike:

 • Finančne zmožnosti
 • Lega objekta
 • Način izgradnje
 • Izolacija objekta
 • Razmerje cena-kvaliteta

Če razmišljate o namestitvi ali nakupu sistema za ogrevanje preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si